Προγράμματα στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση που προσανατολίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη

You are here:
< All Topics

Χρήσιμες περιπτώσεις:

 

Chatbot του Κολλεγίου Bolton: Προσωπικός ψηφιακός βοηθός για κάθε μαθητή

http://taccleai.eu/2020/03/31/bolton-college-chatbot-a-personal-digital-assistant-for-every-student/ 

 

Deep Reinforcement Learning-Πρόγραμμα σε γερμανικό σχολείο επαγγελματικής κατάρτισης

http://taccleai.eu/2020/05/28/deep-reinforcement-learning-project-in-a-german-vet-school/

Previous Εισαγωγή
Next Εργασιακά και μαθησιακά καθήκοντα/έργα σχεδιασμός και υλοποίηση
Table of Contents