Απαιτούμενες ικανότητες για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο εργασίας

Η ερευνητική βιβλιογραφία προσδιορίζει μια σειρά επιπτώσεων της ΤΝ στις ανάγκες δεξιοτήτων (McKinsey, 2018): – Η ζήτηση για προηγμένες τεχνολογικές δεξιότητες, όπως ο προγραμματισμός, θα αυξηθεί ραγδαία. Υπάρχει επίσης έλλειψη επαρκούς κατανόησης των τεχνολογιών που θα οδηγήσουν την οργάνωση μέσω

Read more

Οι υφιστάμενες τεχνολογίες εργασίας βασισμένες στην τεχνητή νοημοσύνη

– Μηχανική μετάφραση: Η Μηχανική μετάφραση έχει προχωρήσει πολύ και μέσω της φυσικής επεξεργασίας της γλώσσας είναι βαθιά ενσωματωμένη σε πολλές εφαρμογές AI για την εργασία και  τη μάθηση – Αυτο-οδηγούμενα αυτοκίνητα: Χρήση αισθητήρων και μηχανικής μάθησης ή νευρωνικών δικτύων

Read more

Πιθανά σενάρια εργασίας: Αλληλεπιδράσεις μεταξύ των εργαζομένων και του χώρου εργασίας και απαιτούμενες δεξιότητες

Ακολουθούν ορισμένα σενάρια που παρέχονται από τους συγγραφείς.  – Η ενσωμάτωση των ευφυών μηχανημάτων και λογισμικού στο χώρο εργασίας, οι ροές εργασίας και οι χώροι εργασίας θα συνεχίσουν να εξελίσσονται ώστε να επιτρέπουν στους ανθρώπους και τις μηχανές να συνεργάζονται. 

Read more