How Can We Help?

DI kuriami pokyčiai ūkio sektoriuose

You are here:
< All Topics

Mokslinėje ir analitinėje literatūroje analizuojami įvairūs DI poveikiai žinių ir gebėjimų poreikiams (McKinsey, 2018):

  • – Pažangių technologinių įgūdžių, tokių kaip programavimas, paklausa sparčiai augs. Taip pat trūksta supratimo, kaip organizacijos galėtų taikyti DI gamybos automatizavimo valdymui. 
  • – Auga pagrindinių įgūdžių ir kompetencijų paklausa: socialiniai, emociniai ir aukštesni pažinimo įgūdžiai, tokie kaip kūrybiškumas, kritinio mąstymo ir kompleksinio informacijos apdorojimo, baziniai skaitmeniniai įgūdžiai.
  • – Manualinių, psichomotorinių įgūdžių paklausa mažės, tačiau daugelyje šalių ji vis tiek išliks didžiausia darbo jėgos įgūdžių kategorija iki 2030 m.
  • – Tikimasi, kad sumažės bazinių kognityvinių įgūdžių poreikis, visų pirma pagrindinių duomenų įvedimo ir apdorojimo įgūdžių, kuriuos naudoja duomenų įvedimo tarnautojai ir mašininkės atliekant įvairias bazines funkcijas.

Ištekliai

 

 

 

Table of Contents