How Can We Help?

DI naudojimo darbo vietoje kompetencijos

You are here:
< All Topics

Mokslinėje literatūroje pateikiami įvairūs DI taikymo reikalavimai gebėjimams ir kompetencijoms (McKinsey, 2018):

  • – Pažangių technologinių įgūdžių, tokių kaip programavimas, paklausa sparčiai augs. Taip pat trūksta supratimo apie technologijas, kurios padėtų valdyti procesus ir organizacijas naudojant automatizavimą ir dirbtinį intelektą.
  • – Didėjanti pagrindinių įgūdžių ir kompetencijų paklausa: socialiniai, emociniai ir aukštesnieji kognityviniai įgūdžiai, tokie kaip kūrybiškumas, kritinis mąstymas ir kompleksinis informacijos apdorojimas, baziniai skaitmeniniai įgūdžiai.
  • – Fizinių ir psichomotorinių įgūdžių paklausa mažės, tačiau daugelyje šalių ji vis tiek liks didžiausia darbo jėgos kategorija iki 2030 m.
  • – Tikimasi, kad sumažės bazinių kognityvinių įgūdžių poreikis, visų pirma pagrindinių duomenų įvedimo ir apdorojimo įgūdžių, kuriuos naudoja duomenų įvedimo tarnautojai ir mašininkės atliekant įvairias bazines kanceliarines funkcijas.

 

Ištekliai

Table of Contents