How Can We Help?

Profesijos mokytojų ir praktinio mokymo meistrų kompetencijos

You are here:
< All Topics

Profesijos mokytojų rekomendacijos kolegoms- kokios kompetencijos yra a reikalingos?

asmeninės kompetencijos:

  • –  Savęs valdymas: žinokite savo tikslus ir vertybes, nustatykite tinkamus prioritetus, deleguokite darbą, žinokite savo ribas ir atitinkamai išskirkite save.
  • – Savidrausmė: gebėjimas susipažinti su sudėtingesnėmis dirbtinio intelekto temomis.

 

Metodinės kompetencijos:

  • – Projektų valdymas: projektų vykdymo kontrolė, planavimas, įgyvendinimas ir vertinimas.
  • – Vadovavimo įgūdžiai: konsultuoti ir palaikyti mokinius, taip pat susitarti dėl tikslų (kurie turėtų būti lanksčiai pritaikomi).

 

Socialinė kompetencija:

  • – Entuziazmas: mokėjimas įkvėpti mokyklos vadovybę ir ypač besimokančiuosius apie projektą bei motyvuoti juos dalyvauti.
  • – Empatija: mokėti įsijausti į mokinių * problemas ir sunkumus, kad būtų suteikta parama. Kantrybė yra ypač svarbi, nes tai yra ir nauja mokinių dalyko sritis.
  • – Gebėjimas dirbti komandoje: dirbti kartu su mokiniais ir bendradarbiauti su kitais žmonėmis, ypač su treneriais.

 

Profesinės kompetencijos:

  • – Bazinės DI ir pramonės technologijų žinios

 

PASTABA:

 

*Šios profesijos mokytojų rekomendacijos apie tai, kaip įgyvendinti DI projektus buvo parengtos remiantis interviu medžiaga ir projektų atvejų analize.

Table of Contents