How Can We Help?

Su DI susijusių projektų įgyvendinimas

You are here:
< All Topics

Profesijos mokytojų patarimai kitiems mokytojams, kaip įgyvendinti su DI taikymu susijusius projektus.   

 

Patarimų ir pasirengimo žingsnių sąrašas tiems profesijos mokytojams ir meistrams, kurie norėtų sužinoti, kaip įdiegti ir įgyvendinti DI projektus savo profesinio mokymo įstaigose:

Sužinokite apie (kompiuterinės) įrangos galimybes ir ribas mokykloje.

 • ✴ Ar yra nemokamų ir tinkamų naudoti serverių?
 • ✴ Ar yra reikalingos programinės įrangos?
 • ✴ Ar galima įsigyti ir įdiegti reikiamą programinę įrangą? (prieigos teisės, techninės įrangos reikalavimai, licencijos mokesčiai)

Įvertinkite mokyklos mokytojų žinias apie pasirinktą projekto temą.

 • ✴ Ar yra kolegų, kurie galėtų profesionaliai paremti projektą?
 • ✴ Ar yra kolegų, kurie gali paremti projektą iškilus techninėms problemoms?
 • ✴ Ar yra galimybių apmokyti kolegas?

Mokytojai turėtų gebėti realiai įvertinti savo darbo krūvį.

 • ✴ Kiek laiko užtruks projekto priežiūra ir parama?
 • ✴ Ar mokiniai ir profesijos mokytojai turi  laiko dalyvauti projekte?
 • ✴ Ar yra numatyti būtini laiko ištekliai mokiniams ir mokytojams?

Reikėtų išnagrinėti galimybes teikti pagalbą profesijos mokytojams.

 • ✴ Ar dalyvaujantiems kolegoms yra sudarytos  galimybės dirbti projekte (darbo valandos, priežiūra pertraukų metu)?

 

Jei reikia, apie projekto vykdymą turėtų būti informuojama ir įtraukiama mokyklos vadovybė.

 • ✴ Informuokite mokyklos vadovybę pateikdami paraišką / projekto paraiškos kopiją.
 • ✴ Ar mokyklos vadovybė yra suinteresuota įgyvendinti projektą?
 • ✴ Ar yra mokyklos vadovybės paramos galimybių? (skiriamos patalpos, personalo ištekliai, finansinė parama)
 • ✴ Ar yra išspręsti priežiūros ir atsakomybės klausimai?

 

Reikėtų išsiaiškinti finansines mokyklos galimybes.

 • ✴ Ar mokykloje yra skirtas biudžetas projektams?
 • ✴ Ar yra paramos asociacija / partnerių ratas, teikiantis finansinę paramą projektams?
 • ✴ Ar yra galimybių bendradarbiauti su savivalda ar individualiais verslais?

Turi būti užtikrintos tinkamos patalpos projekto įgyvendinimui.

 • ✴ Ar yra laisvų vietų kompiuterių klasėse?
 • ✴ Ar mokykloje yra tinkamų darbo vietų?
 • ✴ Ar laboratorijose / specialistų kabinetuose / dirbtuvėse yra laisvų vietų?
 • ✴ Ar projekto vykdymas yra suderintas su kolegomis, atsakingais už patalpas / laboratorijas?
 • ✴ Ar  yra reikalingas mokyklos vadovybės pritarimas?

 

Turi būti aiškiai apibrėžtas projekto įgyvendinimo laikas.

 • ✴ Ar projekto pradžia ir pabaiga (trukmė) yra privalomai apibrėžta?
 • ✴ Ar darbo laikas ir vieta yra privalomai nustatomi?

 

Jei reikia, reikia informuoti ir įtraukti mokyklos mokinius bei kolegas.

 • ✴ Ar kolegos, į kuriuos galėtų kreiptis projekto dalyviai (mokiniai), yra informuoti apie projekto apimtį ir tikslą?
 • ✴ Jei reikia, paprašykite kolegų pagalbos.
 • ✴ Ar paaiškinta priežiūra ir atsakomybė kolegų atžvilgiu?

 

Projekto temos tikslai turi būti aptarti ir sutarti kartu su mokiniais.

 • ✴ Ar tikslus mokiniai / projekto vadovai aiškinasi kartu?
 • ✴ Ar yra privalomas (rašytinis) tikslų apibrėžimas?

 

Privalomi projekto vykdymo etapai turėtų būti apibrėžti, arba parengti ir suplanuoti kartu su mokiniais.

 • ✴ Ar yra įpareigojantis etapų peržiūros / aptarimo grafikas?
 • ✴ Ar laikomasi terminų?

 

Turėtų būti užtikrinta, kad profesijos mokytojai reguliariai stebėtų projekto darbą.

 • ✴ Ar projekto vadovams ir (arba) komandoms yra nustatytas privalomas bendras darbo laikas?

 

PASTABOS:

*Šios profesijos mokytojų rekomendacijos apie tai, kaip įgyvendinti DI projektus buvo parengtos remiantis interviu medžiaga ir projektų atvejų analize. 

 

Ištekliai

 

Table of Contents