How Can We Help?

DI projektų vertinimo kriterijai

You are here:
< All Topics

Mokymosi ir darbo užduočių atlikimo įsivertinimas

Kontekstas

Automatizavimas ir dirbtinis intelektas jau dabar keičia darbo pasaulį ir tai darys ateityje. Profesijų užduotys keičiasi, nes dalį veiklų gali visiškai atlikti mašinos. Technologijų sukelti pokyčiai darbo pasaulyje ir profesijose verčia jaunimą paruošti šiam naujam darbo pasauliui dabar. Tam reikalingi ne tik nauji profesiniai įgūdžiai (naudojant naujas technologijas, tokias kaip dirbtinis intelektas), bet ir vis aukštesnio lygio socialinė kompetencija, asmeniniai ir metodiniai įgūdžiai: kūrybinis mąstymas, atsakingumas už atliktą darbą, komandinio darbo gebėjimai, savarankiško mokymosi gebėjimai ir kt.

Kaip DI amžiuje lavinti profesines kompetencijas profesinio mokymo įstaigose ir darbu grindžiamo mokymosi vietose įmonėse? 

Vadinamosios mokymosi ir darbo užduotys gali būti būdas nukreipti mokymą į veiksmą, derinant teoriją ir praktiką ir taip skatinant besimokančiųjų kompetencijos ugdymą. Mokymosi ir darbo užduotims yra būdingas projektinis, į procesą ir užduotis orientuotas mokymasis, kuriame naudojamos probleminės profesinės realybės situacijos. Tokiu būdu mokymasis ir darbas turi būti susieti.

Ideliu atveju mokymosi ir darbo užduočių atlikimas apima šiuos etapus:

  1.     Mokymosi ir darbo užduočių parengimas 
  2.     Mokymosi ir darbo užduočių įgyvendinimas 
  3.     Mokymosi ir darbo užduočių vykdymo vertinimas
  4.     Mokymosi ir  darbo užduočių vykdymo įsivertinimas. 

 

Šioje dalyje daugiau dėmesio skirsime įsivertinimui.

 

Apibendrinimas:

Kokie yra įsivertinimo įrankio pranašumai? Naudodamiesi įsivertinimo priemone, profesijos mokytojai ir praktinio mokymo meistrai gali patikrinti, ar užduotys yra tinkamos tokia forma, kokia jos buvo atliktos, ar yra galimybių tobulėti ir ar užduotis buvo efektyvi mokymosi procese. Šis įrankis yra skirtas teikti rekomendacijas besimokantiesiems ir gali būti pritaikytas skirtingiems kontekstams.

Kaip naudotis įsivertinimo įrankiu? Profesijos mokytojas pats gali atsakyti į klausimus. Tačiau taip pat gali būti įtraukti meistrai ir mokiniai. Tokiu atveju reikia užtikrinti, kad dalyvaujantys asmenys vieni kitais pasitikėtų, kad vertinimus būtų galima laisvai išreikšti.

 

Išteklių

  • TEXT: Practice Guide – (Self-) Evaluation of Project-oriented learning and work tasks

  • Download
Table of Contents