How Can We Help?

Darbo ir mokymosi užduočių bei projektų rengimas ir diegimas

You are here:
< All Topics

Darbo ir mokymosi užduočių parengimas/ Projektas

 

1 žingsnis – Bendrų sąlygų ir reikalavimų analizė

Reikalavimai personalui

 • – Iš anksto pagalvojau apie mokymosi grupės dydį, arba kokio dydžio mokymosi grupei projektas turi būti pritaikytas.
 • – Iš anksto pagalvojau apie mokymosi grupės sudėtį, arba kaip ji turėtų būti sudaryta.
 • – Įvertinau, kurios kompetencijos ir ankstesnė patirtis yra būtinos ar kokias jau turi besimokantieji.
 • – Apsvarsčiau, kurie mokytojai, instruktoriai ar kiti dalyviai turėtų dalyvauti.

 

Organizaciniai ir instituciniai reikalavimai

 • – Aš nustačiau projekto vykdymo darbotvarkę.
 • – Apsvarsčiau įrangą ir išteklius, kurie paprastai reikalingi projektui (klasės, laboratorijos ir kt.).

 

2 žingsnis – Scenarijaus parengimas

 • – Nusprendžiau, koks produktas turi būti gaminamas arba kokia paslauga turi būti teikiama projekto kontekste.
 • – Nusprendžiau, kas yra (fiktyvus) klientas.
 • – Nusprendžiau, kokius lūkesčius kelia darbo rezultatas.
 • – Nusprendžiau, į kurias bendrąsias sąlygas, atsirandančias dėl mokymosi ir darbo aplinkos, reikia atsižvelgti.

3 žingsnis: Tikslų, veiklų ir turinio nustatymas

Visi sprendimai turi būti (1) priimami atsižvelgiant į scenarijų, (2) turi būti pagrįsti mokymo programos reikalavimais ir (3) atsižvelgti į būklės analizės išvadas.

 • – Pasirinktas projektas yra tikras darbo procesas, kurį inicijuoja užsakymas.
 • – Kiekvienam darbo proceso etapui buvo apibrėžti veiksmo žingsniai, kuriuos mokiniai turi atlikti.
 • – Buvo nustatyta, kurios techninės, socialinės ir asmeninės kompetencijos turi būti įgyjamos.
 • – Buvo nustatyta, su kokiu turiniu besimokantieji susidurs apdorodami užduotį.
 • – Buvo nustatyta, kaip turėtų būti pasiekti numatyti tikslai.

Step 4 – Užduočių nustatymas

 • – Nustačiau užduotis, remiantis projekto tikslais.
 • – Kiekvienoje užduotyje yra veiksmo žingsniai, tikslai ir konkretus turinys.
 • – Apsvarsčiau, kuriuos mokymo metodus galima panaudoti vykdant tarpines užduotis.
 • – Apsvarsčiau, kokių medijų reikia parengti užduotims paremti.
 • – Aš nustačiau, kaip turėtų būti pasiekti numatyti tikslai.

 

5 žingsnis – Darbo plano ir tvarkaraščio parengimas 

 • – Aš parengiau išsamią informaciją apie projektą (įskaitant užduotis, reikalingus išteklius ir pan.)
Table of Contents