Su DI susijusių projektų įgyvendinimas

Profesijos mokytojų patarimai kitiems mokytojams, kaip įgyvendinti su DI taikymu susijusius projektus.      Patarimų ir pasirengimo žingsnių sąrašas tiems profesijos mokytojams ir meistrams, kurie norėtų sužinoti, kaip įdiegti ir įgyvendinti DI projektus savo profesinio mokymo įstaigose: Sužinokite apie (kompiuterinės) įrangos…

DI projektų vertinimo kriterijai

Mokymosi ir darbo užduočių atlikimo įsivertinimas Kontekstas Automatizavimas ir dirbtinis intelektas jau dabar keičia darbo pasaulį ir tai darys ateityje. Profesijų užduotys keičiasi, nes dalį veiklų gali visiškai atlikti mašinos. Technologijų sukelti pokyčiai darbo pasaulyje ir profesijose verčia jaunimą paruošti…

Darbo ir mokymosi užduočių bei projektų rengimas ir diegimas

Darbo ir mokymosi užduočių parengimas/ Projektas   1 žingsnis – Bendrų sąlygų ir reikalavimų analizė Reikalavimai personalui – Iš anksto pagalvojau apie mokymosi grupės dydį, arba kokio dydžio mokymosi grupei projektas turi būti pritaikytas. – Iš anksto pagalvojau apie mokymosi…

Su DI taikymu susiję projektai profesinio mokymo įstaigose

Naudingi atvejai: CiCi: The little powerhouse that supports your career Descriptioin: development of a careers chatbot Links: https://taccleai.eu/wp-content/uploads/2022/01/CiCi-article-for-CDI-v1-dmhGA.pdf https://taccleai.eu/wp-content/uploads/2022/01/2021-11-OEB-Seminar-CiCi-CP-slides-v01.pdf [ENG] Bolton College Chatbot: asmeninis skaitmeninis mokinių padėjėjas https://taccleai.eu/2020/03/31/bolton-college-chatbot-a-personal-digital-assistant-for-every-student/    Giluminio mokymosi pagalbos projektas Vokietijos profesinio mokymo įstaigoje https://taccleai.eu/2020/05/28/deep-reinforcement-learning-project-in-a-german-vet-school/…

DI panaudojimas ugdymui ir profesiniam mokymui

Besimokančiųjų pritraukimas ir priėmimas profesinio mokymo įstaigose Bendradarbiavimas su potencialiais mokiniais yra daugelio šalių profesinio mokymo organizacijų problema. Aukštasis mokslas turi didesnį prestižą, o karjeros patarėjai gali neturėti išsamių žinių apie įvairias profesijas ir profesinio mokymo galimybes. Dirbtinis intelektas gali…