How Can We Help?

DI panaudojimas ugdymui ir profesiniam mokymui

You are here:
< All Topics

Besimokančiųjų pritraukimas ir priėmimas profesinio mokymo įstaigose

Bendradarbiavimas su potencialiais mokiniais yra daugelio šalių profesinio mokymo organizacijų problema. Aukštasis mokslas turi didesnį prestižą, o karjeros patarėjai gali neturėti išsamių žinių apie įvairias profesijas ir profesinio mokymo galimybes. Dirbtinis intelektas gali būti naudojamas, pavyzdžiui, „chatbot“ programose, teikiant informaciją apie darbo rinką, apie darbus ir profesijas, apie kvalifikacijos reikalavimus ir apie kursus bei darbo patirties įgijimo galimybes. Tai suteikia daug didesnių galimybių pritraukti mokinius, nei naudojantis tik tiesioginiais kontaktais su būsimais mokiniais.

 

Ištekliai

Table of Contents