DI panaudojimas ugdymui ir profesiniam mokymui

Besimokančiųjų pritraukimas ir priėmimas profesinio mokymo įstaigose Bendradarbiavimas su potencialiais mokiniais yra daugelio šalių profesinio mokymo organizacijų problema. Aukštasis mokslas turi didesnį prestižą, o karjeros patarėjai gali neturėti išsamių žinių apie įvairias profesijas ir profesinio mokymo galimybes. Dirbtinis intelektas gali…