Darbo evoliucija, kurią lemia DI taikymas.

Galimi būsimos darbo plėtros scenarijai skaitmeninimo kontekste: – intelektinių įgūdžių ir teorinio supratimo apie besivystančius ir naujus darbo procesus sklaida; – darbo sudėtingumo augimas; – didėjanti darbo automatizacija; – darbo poliarizacija nykstant vidutinio lygio profesijoms; – darbo lankstumas ir įvairių…

Ateities tendencijos ir scenarijai, kuriuos lemia DI taikymas

Nepaisant nerimo dėl galimo profesijų ir darbo vietų išnykimo dėl DI ir  automatizavimo ir priešingų teiginių, kad naujos technologijos padės sukurti darbo vietas, tikrovė gali būti niuansuotesnė. Tikėtina, kad dirbtinis intelektas turės didesnę įtaką keičiant užduotis atskirose profesijose ir darbuose,…