DI įgalinti mokymo ir mokymosi procesai

Išmanios pagalbos besimokantiesiems sistemos Išmani pagalbos mokymuisi sistema (ITS) apibrėžiama kaip IT priemonė, galinti padėti mokiniui tokiu pačiu būdu (arba beveik) kaip ir mokytojas. Konkrečiai, jos turėtų atlikti šias funkcijas: – mokymosi turinio pristatymas; – mokinių mokymosi proceso efektyvumo vertinimas…

Dėl DI taikymo vykstanti švietimo ir profesinio mokymo plėtra

DI naudojimas: – Besimokančiųjų registravimui – Administravimui – Tvarkaraščių sudarymui – Pamokų planavimui – Besimokančiųjų įtraukimui – Paramai besimokantiesiems – Mokymosi rezultatų vertinimui – Žymėjimui – Tęstiniam profesiniam mokymuisi   Ištekliai KNYGA: Artificial Intelligence for Learning. How to use AI…