Κριτήρια αξιολόγησης έργων βασισμένων σε ΤΝ

(Αυτο-) αξιολόγηση των καθηκόντων μάθησης και εργασίας  Πλαίσιο Η αυτοματοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη ήδη αλλάζουν τον κόσμο της εργασίας σήμερα και θα συνεχίσουν να το κάνουν στο μέλλον. Οι εργασίες στο εσωτερικό των επαγγελμάτων αλλάζουν επειδή ορισμένες δραστηριότητες μπορούν…