Εφαρμογή σχολικών έργων

Από εκπαιδευτικούς για εκπαιδευτικούς – Συμβουλές κατά την υλοποίηση των έργων ΤΝ   Κατάλογος των βημάτων παροχής συμβουλών και προετοιμασίας για τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές που μπορούν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν προγράμματα ΤΝ στα ιδρύματα επαγγελματικής κατάρτισης τους:…

Κριτήρια αξιολόγησης έργων βασισμένων σε ΤΝ

(Αυτο-) αξιολόγηση των καθηκόντων μάθησης και εργασίας  Πλαίσιο Η αυτοματοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη ήδη αλλάζουν τον κόσμο της εργασίας σήμερα και θα συνεχίσουν να το κάνουν στο μέλλον. Οι εργασίες στο εσωτερικό των επαγγελμάτων αλλάζουν επειδή ορισμένες δραστηριότητες μπορούν…

Εργασιακά και μαθησιακά καθήκοντα/έργα σχεδιασμός και υλοποίηση

Ανάπτυξη προγράμματος για μαθησιακά και εργασιακά καθήκοντα    Βήμα 1 – Ανάλυση των προϋποθέσεων και των γενικών συνθηκών Απαιτήσεις που αφορούν το προσωπικό Σκέφτηκα το μέγεθος της ομάδας εκπαιδευομένων εκ των προτέρων. Ή σε ποιο μέγεθος της ομάδας εκπαιδευομένων πρέπει…

Προγράμματα στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση που προσανατολίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρήσιμες περιπτώσεις: CiCi: The little powerhouse that supports your career Descriptioin: development of a careers chatbot Links: https://taccleai.eu/wp-content/uploads/2022/01/CiCi-article-for-CDI-v1-dmhGA.pdf https://taccleai.eu/wp-content/uploads/2022/01/2021-11-OEB-Seminar-CiCi-CP-slides-v01.pdf [ENG] Chatbot του Κολλεγίου Bolton: Προσωπικός ψηφιακός βοηθός για κάθε μαθητή https://taccleai.eu/2020/03/31/bolton-college-chatbot-a-personal-digital-assistant-for-every-student/    Deep Reinforcement Learning-Πρόγραμμα σε γερμανικό σχολείο επαγγελματικής κατάρτισης…