Προφίλ ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών

Από τους δασκάλους για τους δασκάλους – Ποιες ικανότητες είναι χρήσιμες;  Προσωπική ικανότητα: : – Αυτοδιαχείριση: Να γνωρίζετε τους δικούς σας στόχους και αξίες, να θέτετε τις κατάλληλες προτεραιότητες, να αναθέσετε εργασία, να γνωρίζετε τα δικά σας όρια και να…