Ο ρόλος των δεδομένων στην ΤΝ: Επιστήμη δεδομένων, μεγάλα δεδομένα και εξόρυξη δεδομένων

Τι είναι η επιστήμη δεδομένων, τα μεγάλα δεδομένα και η εξόρυξη δεδομένων;  Η Επιστήμη Δεδομένων επιδιώκει το στόχο να αποκτήσει γνώση από τα δεδομένα. Η Επιστήμη Δεδομένων καλύπτει ολόκληρη την «αλυσίδα αξίας δεδομένων»: Από τη συλλογή και την επεξεργασία στη…