Μεταβολές του επαγγελματικού προφίλ λόγω της εισαγωγής της ΤΝ

Η βιβλιογραφία σχετικά με τις επιπτώσεις της ΤΝ στην εργασία και την απασχόληση κάνει διάκριση μεταξύ της αντικατάστασης των εργαζομένων από μηχανές και της χρήσης της ΤΝ για την υποστήριξη της ανθρώπινης απόδοσης. Ακολουθούν ορισμένα σενάρια που παρέχονται από τους…