Πιθανή εξέλιξη της εργασίας λόγω του ερχομού της ΤΝ

Πιθανά σενάρια για τη μελλοντική ανάπτυξη των εργασιών στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης:  διάδοση των νοητικών δεξιοτήτων και της θεωρητικής κατανόησης των αναπτυσσόμενων και νέων διαδικασιών εργασίας από κοινού·  ανάπτυξη της πολυπλοκότητας της εργασίας·  αύξηση του αυτοματισμού της εργασίας·  Πόλωση εργασίας…

Μελλοντικές τάσεις και τα σενάρια για τον ερχομό της ΤΝ;

Παρά τις ανησυχητικές προβλέψεις για τα επαγγέλματα και τις θέσεις εργασίας που θα μπορούσαν να εξαφανιστούν ως αποτέλεσμα της εισαγωγής της ΤΠ και της αυτοματοποίησης, και των αντιρρήσεων ότι οι νέες τεχνολογίες θα οδηγήσουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας, η πραγματικότητα…

Οι υφιστάμενες τεχνολογίες εργασίας βασισμένες στην τεχνητή νοημοσύνη

– Μηχανική μετάφραση: Η Μηχανική μετάφραση έχει προχωρήσει πολύ και μέσω της φυσικής επεξεργασίας της γλώσσας είναι βαθιά ενσωματωμένη σε πολλές εφαρμογές AI για την εργασία και  τη μάθηση – Αυτο-οδηγούμενα αυτοκίνητα: Χρήση αισθητήρων και μηχανικής μάθησης ή νευρωνικών δικτύων…

Πιθανά σενάρια εργασίας: Αλληλεπιδράσεις μεταξύ των εργαζομένων και του χώρου εργασίας και απαιτούμενες δεξιότητες

Ακολουθούν ορισμένα σενάρια που παρέχονται από τους συγγραφείς.  – Η ενσωμάτωση των ευφυών μηχανημάτων και λογισμικού στο χώρο εργασίας, οι ροές εργασίας και οι χώροι εργασίας θα συνεχίσουν να εξελίσσονται ώστε να επιτρέπουν στους ανθρώπους και τις μηχανές να συνεργάζονται. …