Εργασιακά και μαθησιακά καθήκοντα/έργα σχεδιασμός και υλοποίηση

Ανάπτυξη προγράμματος για μαθησιακά και εργασιακά καθήκοντα    Βήμα 1 – Ανάλυση των προϋποθέσεων και των γενικών συνθηκών Απαιτήσεις που αφορούν το προσωπικό Σκέφτηκα το μέγεθος της ομάδας εκπαιδευομένων εκ των προτέρων. Ή σε ποιο μέγεθος της ομάδας εκπαιδευομένων πρέπει…