Προφίλ ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών

Από τους δασκάλους για τους δασκάλους – Ποιες ικανότητες είναι χρήσιμες;  Προσωπική ικανότητα: : – Αυτοδιαχείριση: Να γνωρίζετε τους δικούς σας στόχους και αξίες, να θέτετε τις κατάλληλες προτεραιότητες, να αναθέσετε εργασία, να γνωρίζετε τα δικά σας όρια και να…

Απαιτούμενες ικανότητες για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο εργασίας

Η ερευνητική βιβλιογραφία προσδιορίζει μια σειρά επιπτώσεων της ΤΝ στις ανάγκες δεξιοτήτων (McKinsey, 2018): – Η ζήτηση για προηγμένες τεχνολογικές δεξιότητες, όπως ο προγραμματισμός, θα αυξηθεί ραγδαία. Υπάρχει επίσης έλλειψη επαρκούς κατανόησης των τεχνολογιών που θα οδηγήσουν την οργάνωση μέσω…

Πιθανά σενάρια εργασίας: Αλληλεπιδράσεις μεταξύ των εργαζομένων και του χώρου εργασίας και απαιτούμενες δεξιότητες

Ακολουθούν ορισμένα σενάρια που παρέχονται από τους συγγραφείς.  – Η ενσωμάτωση των ευφυών μηχανημάτων και λογισμικού στο χώρο εργασίας, οι ροές εργασίας και οι χώροι εργασίας θα συνεχίσουν να εξελίσσονται ώστε να επιτρέπουν στους ανθρώπους και τις μηχανές να συνεργάζονται. …