Πιθανή εξέλιξη της εργασίας λόγω του ερχομού της ΤΝ

Πιθανά σενάρια για τη μελλοντική ανάπτυξη των εργασιών στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης:  διάδοση των νοητικών δεξιοτήτων και της θεωρητικής κατανόησης των αναπτυσσόμενων και νέων διαδικασιών εργασίας από κοινού·  ανάπτυξη της πολυπλοκότητας της εργασίας·  αύξηση του αυτοματισμού της εργασίας·  Πόλωση εργασίας…

Μελλοντικές τάσεις και τα σενάρια για τον ερχομό της ΤΝ;

Παρά τις ανησυχητικές προβλέψεις για τα επαγγέλματα και τις θέσεις εργασίας που θα μπορούσαν να εξαφανιστούν ως αποτέλεσμα της εισαγωγής της ΤΠ και της αυτοματοποίησης, και των αντιρρήσεων ότι οι νέες τεχνολογίες θα οδηγήσουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας, η πραγματικότητα…