Οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της εφαρμογής της ΓΠ στη βιομηχανία;

Παρά τις ανησυχητικές προβλέψεις για τα επαγγέλματα και τις θέσεις εργασίας που θα μπορούσαν να εξαφανιστούν ως αποτέλεσμα της εισαγωγής της ΤΝ και της αυτοματοποίησης, καθώς και των αντιρρήσεων ότι οι νέες τεχνολογίες θα οδηγήσουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας, η…