Προγράμματα στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση που προσανατολίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρήσιμες περιπτώσεις: CiCi: The little powerhouse that supports your career Descriptioin: development of a careers chatbot Links: https://taccleai.eu/wp-content/uploads/2022/01/CiCi-article-for-CDI-v1-dmhGA.pdf https://taccleai.eu/wp-content/uploads/2022/01/2021-11-OEB-Seminar-CiCi-CP-slides-v01.pdf [ENG] Chatbot του Κολλεγίου Bolton: Προσωπικός ψηφιακός βοηθός για κάθε μαθητή https://taccleai.eu/2020/03/31/bolton-college-chatbot-a-personal-digital-assistant-for-every-student/    Deep Reinforcement Learning-Πρόγραμμα σε γερμανικό σχολείο επαγγελματικής κατάρτισης…