Απαιτούμενες ικανότητες για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο εργασίας

Η ερευνητική βιβλιογραφία προσδιορίζει μια σειρά επιπτώσεων της ΤΝ στις ανάγκες δεξιοτήτων (McKinsey, 2018): – Η ζήτηση για προηγμένες τεχνολογικές δεξιότητες, όπως ο προγραμματισμός, θα αυξηθεί ραγδαία. Υπάρχει επίσης έλλειψη επαρκούς κατανόησης των τεχνολογιών που θα οδηγήσουν την οργάνωση μέσω…

Οι υφιστάμενες τεχνολογίες εργασίας βασισμένες στην τεχνητή νοημοσύνη

– Μηχανική μετάφραση: Η Μηχανική μετάφραση έχει προχωρήσει πολύ και μέσω της φυσικής επεξεργασίας της γλώσσας είναι βαθιά ενσωματωμένη σε πολλές εφαρμογές AI για την εργασία και  τη μάθηση – Αυτο-οδηγούμενα αυτοκίνητα: Χρήση αισθητήρων και μηχανικής μάθησης ή νευρωνικών δικτύων…

Πιθανά σενάρια εργασίας: Αλληλεπιδράσεις μεταξύ των εργαζομένων και του χώρου εργασίας και απαιτούμενες δεξιότητες

Ακολουθούν ορισμένα σενάρια που παρέχονται από τους συγγραφείς.  – Η ενσωμάτωση των ευφυών μηχανημάτων και λογισμικού στο χώρο εργασίας, οι ροές εργασίας και οι χώροι εργασίας θα συνεχίσουν να εξελίσσονται ώστε να επιτρέπουν στους ανθρώπους και τις μηχανές να συνεργάζονται. …