Τι είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη;

Η τεχνητή Νοημοσύνη (AI) μπορεί να οριστεί ως ένα σύστημα που έχει σχεδιαστεί για να αλληλεπιδρά με τον κόσμο με τρόπους που σκεφτόμαστε ως ευφυείς άνθρωποι. Τα άφθονα δεδομένα, το χαμηλό κόστος υπολογιστικής ισχύος και οι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης τεχνολογίας…