Εισαγωγή

Η ΤΝ και η αυτοματοποίηση αποτελούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς υπόσχεται ριζικές αλλαγές στα καθήκοντα απασχόλησης και εργασίας (σύνδεσμος με την έκθεση για περισσότερες πληροφορίες). Εκτός από τις μεταβαλλόμενες επαγγελματικές ικανότητες (γνώσεις νέων…