Οι υφιστάμενες τεχνολογίες εργασίας βασισμένες στην τεχνητή νοημοσύνη

– Μηχανική μετάφραση: Η Μηχανική μετάφραση έχει προχωρήσει πολύ και μέσω της φυσικής επεξεργασίας της γλώσσας είναι βαθιά ενσωματωμένη σε πολλές εφαρμογές AI για την εργασία και  τη μάθηση – Αυτο-οδηγούμενα αυτοκίνητα: Χρήση αισθητήρων και μηχανικής μάθησης ή νευρωνικών δικτύων…