Απαιτούμενες ικανότητες για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο εργασίας

Η ερευνητική βιβλιογραφία προσδιορίζει μια σειρά επιπτώσεων της ΤΝ στις ανάγκες δεξιοτήτων (McKinsey, 2018): – Η ζήτηση για προηγμένες τεχνολογικές δεξιότητες, όπως ο προγραμματισμός, θα αυξηθεί ραγδαία. Υπάρχει επίσης έλλειψη επαρκούς κατανόησης των τεχνολογιών που θα οδηγήσουν την οργάνωση μέσω…