Εφαρμογή σχολικών έργων

Από εκπαιδευτικούς για εκπαιδευτικούς – Συμβουλές κατά την υλοποίηση των έργων ΤΝ   Κατάλογος των βημάτων παροχής συμβουλών και προετοιμασίας για τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές που μπορούν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν προγράμματα ΤΝ στα ιδρύματα επαγγελματικής κατάρτισης τους:…