Ηθικές επιπτώσεις της ΤΝ

Οι ηθικές ανησυχίες περιλαμβάνουν:  – Παρακολούθηση – Προκατάληψη – Ασφάλεια των δεδομένων – Διαφάνεια – Ανωνυμία – Αναγνώριση προσώπου – Αναξιόπιστα δεδομένα – Δυνατότητα επεξήγησης  – Λογοδοσία   Δείτε τον Stephen Downes στο “Σκέψου το ηθικό χάσμα”  – https://ammienoot.com/brain-fluff/mind-the-ethics-gap/   …