Τομείς εκπαίδευσης-κατάρτισης που αναπτύσσονται χάρη στην ΤΝ

Χρήση της ΤΝ για:  – Εγγραφή – ∆ιαχείριση – Χρονοδιαγράμματα – Σχεδιασμός μαθήματος – Ενεργό εμπλοκή του μαθητή – Υποστήριξη του μαθητή – Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση  – Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη   Πόροι   ΒΙΒΛΊΟ: Τεχνητή Νοημοσύνη για Μάθηση. Πώς να…