Μελλοντικές τάσεις και τα σενάρια για τον ερχομό της ΤΝ;

Παρά τις ανησυχητικές προβλέψεις για τα επαγγέλματα και τις θέσεις εργασίας που θα μπορούσαν να εξαφανιστούν ως αποτέλεσμα της εισαγωγής της ΤΠ και της αυτοματοποίησης, και των αντιρρήσεων ότι οι νέες τεχνολογίες θα οδηγήσουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας, η πραγματικότητα…