ΤΝ για την παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης

Εμπλοκή και προσανατολισμός μαθητών Η συνεργασία με πιθανούς μαθητές αποτελεί θέμα για τους οργανισμούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε πολλές χώρες. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει μεγαλύτερο κύρος, ενώ οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας μπορεί να μην γνωρίζουν σε βάθος τα διάφορα επαγγέλματα…