Πιθανή εξέλιξη της εργασίας λόγω του ερχομού της ΤΝ

Πιθανά σενάρια για τη μελλοντική ανάπτυξη των εργασιών στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης:  διάδοση των νοητικών δεξιοτήτων και της θεωρητικής κατανόησης των αναπτυσσόμενων και νέων διαδικασιών εργασίας από κοινού·  ανάπτυξη της πολυπλοκότητας της εργασίας·  αύξηση του αυτοματισμού της εργασίας·  Πόλωση εργασίας…